تشخیص مزاج

چگونگی تشخیص گرمی یا سردی بدن از نظر طب چینی بله خیر
1- علاقه به نوشیدن آب سرد حتی در زمستان.
2- رنگ زبان قرمز تیره است.
3- صحبت کردن سریع و دقیق.
4- دفع مدفوع زیاد و متعفن.
5- گرمی دستها.
6- صحبت کردن بلند.
7- گونه های برافروخته.
8- باز کردن غیرعادی و بیش از حد چشمها.
9- پایین بودن متوسط درجه حرارت بدن زیر 36/3.
10- تکبر و خودستایی.
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول